ПОРЯДОК ДЕННИЙ П’ЯТОЇ СЕСІЇ ЧЕРНЕЛИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Дата: 23.04.2021 10:24
Кількість переглядів: 421

Фото без опису

Фото без опису     

    З метою вирішення важливих для життєдіяльності громади питань, 22 квітня 2021 року о 11 годині у приміщенні Копачинецького НВК відбулась п’ята виїздна сесія восьмого демократичного скликання Чернелицької селищної ради в Копачинецькому старостинському окрузі.

     На сесії взяли участь 16 із 22 депутатів старостинських округів Чернелицької селищної ради.

    Після затвердження порядку денного сесії, депутати перейшли до розгляду питань:

 1. Про підсумки виборів депутата Чернелицької селищної ради по Копачинецькому старостинському окрузі.
 2. Про надання в оренду приміщення лікарських амбулаторій та фельдшерко-акушерських пунктів.
 3. Про затвердження Статуту Чернелицької територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області.
 4. Про внесення змін до рішення селищної ради від 18.02.2021 №74 «Про структуру і штатну чисельність апарату Чернелицької селищної ради та її виконавчих органів»
 5. Про створення центру надання адміністративних послуг.
 6. Про затвердження Стратегії розвитку Чернелицької територіальної громади на 2021-2025 роки.
 7. Про створення комунального підприємства «Теплосервіс» Чернелицької селищної ради.
 8. Про програму проведення розрахунку, який утворився станом на 02.02.2021 року з працівниками Городенківського центру надання соціальних послуг, з працівниками Городенківського відділу культури, молоді та спорту Городенківської РДА та з працівниками Городенківської центральної бібліотеки імені Л.Мартовича Городенківської централізованої бібліотечної системи.
 9. Про створення трудового архіву та затвердження положення про нього.
 10.  Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Чернелицької селищної ради та веденя обліку дітей шкільного віку.
 11.  Про затвердження Положення про конкурс на посаду директора школи.
 12.  Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по вул. Незалежності в с.Вільхівці Коломийського району Івано-Франківської області.
 13.  Розгляд заяв по земельних питаннях.
 14.  Розгляд заяв про надання матеріальної допомоги на лікування.

 

Депутатським корпусом на п’ятій сесії восьмого демократичного скликання Чернелицької селищної ради в Копачинецькому старостинському окрузі були розглянуті наступні рішення:

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНЕЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЛОМИЙСЬКОГО   РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ятої сесії восьмого демократичного скликання

РІШЕННЯ

від  22 квітня  2021 року                             №  157-5/ 2021

 .


Про організацію ведення обліку дітей
дошкільного, шкільного віку та учнів
на території Чернелицької селищної
ради

На виконання статті 66 Закону України «Про освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», статтей 2, 6 Закону України «Про захист персональних даних», статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», статтей 1, 5 Закону України «Про інформацію», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», рішення виконавчого комітету Чернелицької селищної ради від ________ №___ «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Чернелицької  селищної ради та ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», з метою забезпечення своєчасного ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Чернелицької селищної ради , сесіяЧернелицької  селищної ради

 В И Р І Ш И Л А:

1.Організувати ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають на територіїЧернелицької селищної ради, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожен рік народження окремо) (далі – Реєстр).

2.Визначити уповноваженим органомЧернелицьку  селищну  раду  Коломийського  району  Івано-Франківської  області для забезпечення ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Чернелицької  селищної  ради.

3. Старостам,  діловодам  старостинських  округів:

  • До 31 травня 2021 року надати інформацію про кількість дітей від народження до 18 років (по кожному року окремо), які проживають чи перебувають у відповідному населеному пункті Чернелицької  селищної  ради ;
  • Щомісячно до 15 числа надавати відділу освіти Чернелицької селищної ради інформацію для оновлення Реєстру даних (народження, зміна місця проживання).:
  • Надавати  інформацію про дітей шкільного віку у частині обліку учнів, які не охоплені навчанням з невідомих/без поважних причин,
  • Здійснювати заходи щодо повернення дітей, які не навчаються, до закладів загальної

середньої  освіти

6.Відділу  освіти,  молоді  та  спорту, культури Чернелицької  селищної  ради:

  • Надавати  інформацію про дітей шкільного віку у частині обліку учнів, які не охоплені навчанням з невідомих/без поважних причин
  •  
  • Призначити відповідальну особу з числа працівників управління освіти Черне ради для створення та постійного оновлення Реєстру;
  • Забезпечити виконання заходів, що стосуються ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684;
  • Забезпечити системний контроль за виконанням закладами дошкільної, загальної середньої освіти Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у частині обліку вихованців та учнів, їх переведення, відрахування та відвідування ними навчальних занять.

7.Відповідальній особі за створення та постійне оновлення Реєстру:

 

  • Вносити до Реєстру персональні дані дітей шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі – дані).
  • Видаляти дані дитини з Реєстру у разі: досягнення нею повноліття, здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до Реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).
  • Використовувати для створення та оновлення Реєстру отримані дані про дітей шкільного віку, в тому числі дані отримані з інших реєстрів або баз даних.
  • Здійснювати протягом 10 робочих днів з дня отримання даних їх обробку з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних», звіряти їх з даними Реєстру та у разі потреби вносити до нього відповідні зміни і доповнення.

Дані можуть бути внесені до Реєстру шляхом подання батьками (одним із батьків) дитини шкільного віку чи її законними представниками письмової заяви, в якій повинна міститися інформація про дитину, а також згода батьків (одного з батьків) дитини чи її законних представників на обробку персональних даних. Для підтвердження інформації про дитину надаються відповідні документи. У разі зміни інформації про дитину батьки (один з батьків) дитини чи її законні представники зобов’язані надати необхідні документи відповідальному органу.

 • Повідомляти працівників поліції Чернелицької селищної ради у разі відсутності інформації про місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку, протягом 5 робочих днів з дня встановлення відповідного факту, для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.
 • Складати і подавати на підставі даних Реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного віку статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку затвердженому Міністерством освіти і науки України.

8.Керівникам закладів освіти  Чернелицької  селищної  ради:

8.1.Здійснювати облік вихованців та учнів закладів освіти Чернелицької  селищної  ради;

8.2.Надавати щороку не пізніше 15 вересня відділу  освіти,  молоді  та  спорту,  культури Чернелицької  селищної ради дані про всіх учнів, які зараховані до закладу, та дані про кількість вихованців, які відвідують заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом;

8.3.Подавати не пізніше 15 числа наступного місяця Чернелицької  селищної ради дані про учнів, яких переведено до іншого закладу освіти або відраховано з нього, зазначаючи місце продовження здобуття ними загальної середньої освіти (заклад освіти).

8.4.Забезпечити інформування не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування учня, який здобував загальну середню освіту в закладі освіти іншої адміністративно-територіальної одиниці, уповноваженого органу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.

8.5.Невідкладно повідомляти відділення поліції  ГУНП в Івано-Франківській області, Службу у справах дітей  Чернелицької селищної ради у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин, для провадження  діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

9.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного  голови Чернелицької  селищної  ради  Ластовича Р.І.

Селищний  голова                                                                    Іван СКРИП’ЮК

 

 

Фото без опису

Україна

ЧЕРНЕЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

п’ята сесія  восьмого  демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

22 квітня 2021 року                              №153-5/2021                      

 

Про затвердження Стратегії розвитку

Чернелицької територіальної громади 2021-2025роки

 

Розглянувши Стратегію розвитку Чернелицької територіальної громади до 2025року, розроблену робочою групоюзі стратегічного планування, створеним відповідно до розпорядження селищного  голови від 14.04.2021р.№ 110,  з метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку Чернелицької територіальної громади, відповідно до  Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від  12 січня 2015 року №5/2015, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», Закону України «Про засади державної регіональної політики», Постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»,  Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 31 березня 2016 року N 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації»

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Стратегію розвитку Чернелицької селищної громади до 2025року (додається).

2.Відділам, структурним підрозділам Чернелицької селищної ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям громади враховувати основні положення Стратегії при розробці бюджету, плану соціально-економічного розвитку громади та щорічних програм.

3. Доручити виконавчому комітету Чернелицької селищної ради на черговому засіданні:

3.1. Розробити положення про Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Чернелицької територіальної громади до 2025 року.

4.Заступнику селищного голови Ластовичу Р.І. забезпечити:

4.1.  Оприлюднення Стратегії розвитку  Чернелицької територіальної громади до 2025 року на офіційному сайті Чернелицької селищної ради.

5.Контроль за виконанням  рішенням залишаю за собою.

 

 

 

Селищний голова                                                                 Іван СКРИПЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

Україна

ЧЕРНЕЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

п’ята сесія  восьмого  демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

       від 22 квітня 2021  року № 156-5/2021

 

Про створення трудового архіву та

затвердження Положення про нього

 

На виконання Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України» в частині створення трудових архівів, наказу Міністерства юстиції України №864/5 від 02.06.2014 «Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду»  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України  05.062014 за № 592/25369, статей 28, 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» про централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду,на підставістатті 26, підпункту 10пункту "а" частини першої статті 38 доповнено Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із врахуванням рішення першої сесії Чернелицької селищної ради восьмого скликання від 30.11.2020 № 11-2«Про  затвердження структури і загальної чисельності працівників апарату Чернелицької селищної ради та її виконавчих органів» та з метою забезпечення централізованого тимчасового зберігання не віднесених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правового характеру, на підставі рекомендацій та висновків депутатських комісій Чернелицькоїселищноїрада ВИРІШИЛА:

1. Створити Трудовий архів Чернелицької селищної ради.

2. Затвердити Положення про трудовий архів Чернелицької селищної ради  згідно додатку.

3. Доручити голові Чернелицькоїселищної ради Іван Скрип’юкупровести організаційні заходи щодо роботи трудового архіву.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності ,етики регламенту та місцевого самоврядування.

Селищний голова                                                     Іван СКРИП’ЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток

до рішеннясесії

Чернелицькоїселищної ради

від22квітня 2021 року № 156-5

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТРУДОВИЙ АРХІВ ЧЕРНЕЛИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

1.1. Трудовий архів Чернелицької селищної ради (далі-Трудовий архів) створюється для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду(далі - архівні документи).Архівні документи передаються до Трудового архіву у разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб -підприємців, а також у випадках, визначених законодавством.

1.2. Трудовий архів створюється рішенням Чернелицької селищної ради та утримується за рахунок коштів селищного бюджету та коштів з інших надходжень не заборонених законом.

1.3. Трудовий архів є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Чернелицької селищної ради, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради та підзвітний і підконтрольний архівному відділу Коломийської райдержадміністрації та Державному архіву Івано-Франківської області.

1.4.Трудовий архів не є юридичною особою.

1.5.У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Чернелицької селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями голови Чернелицької селищної ради та цим положенням.

1.6. У питаннях організації та методики ведення архівної справи Трудовий архів керується нормативно-правовими актами, затвердженими Міністерством юстиції України, правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Укрдержархіву, державним архівом Львівської області.

 

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТРУДОВОГО АРХІВУ

2.1. Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться.

2.2.Додержання законодавства по Національний архівний фонд та архівні установи.

 

3.ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО АРХІВУ

3.1.Здійснення приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схвалення (погодження) Державним архівом Івано-Франківської області, районним архівним відділом Коломийської райдержадміністрації.

3.2. Здійснення приймання виборчої документації тимчасового зберігання відповідно до законодавства.

3.3. Здійснення приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчився.

3.4. Ведення обліку юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідації процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву.

3.5.Здійснення моніторингу збереження та впорядкування документів з особового складу в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності.

3.6.Забезпечення відповідно до умов, визначених Укрдержархівом,тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб- підприємців, які здійснювали свою діяльність(були зареєстровані) на території Чернелицької селищної ради.

3.7. Здійснення на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою - підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві.

3.8. Проведення експертизи цінностей архівних документів, що зберігаються в Трудовому архіві, подає на розгляд експертної комісії архівного відділу Чернелицької селищної ради акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися.

3.9. Ведення обліку документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних.

3.10.Створення і вдосконалення довідкового апарату до архівних документів.

3.11. Організовування користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях.

3.12. Інформувати громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву.

3.13. Проведення робіт щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує про це заінтересовані підприємства, установи, організації та громадян.

3.14.Видання архівних довідок, копій документів на запити фізичних і юридичних осіб.

3.15. Здійснення збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах.

3.16. Вивчення, узагальнювання і поширення досвіду роботи архівних установ.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АРХІВУ

4.1. Надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям(ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції Трудового архіву.

4.2.Брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них документів, поданих Трудовим архівом.

4.3. Брати участь у нарадах, які проводять селищний голова, ліквідаційна комісія, Державний архів Івано-Франківської області, районний архівний відділ в разі розгляду на них питань роботи з документами.

4.4. Одержувати від підприємств, установ і організацій - джерел комплектування Трудового архіву або ліквідаційних комісій(ліквідаторів) та інших відповідних органів архівні документи згідно номенклатури справ.

4.5. Одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування Трудового архіву або ліквідаційної комісії відомості, необхідні для роботи Трудового архіву.

4.6. Інформувати про стан зберігання документів підприємств, установ і організацій - джерел комплектування Трудового архіву та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи.

4.7. Надавати рекомендації підприємств, установ і організацій – джерел комплектування Трудового архіву або ліквідаційної комісії з питань, що входять до компетенції Трудового архіву.

4.8. Одержувати від ліквідаторів відомості про кількість, склад і стан упорядкування документів для визначення вартості послуг, що здійснює Трудовий архів, відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, та інші необхідні відомості для роботи.

4.9. Розробляти та застосовувати договірні ціни на роботи і послуги, визначені чинним законодавством.

4.10. Приймати на депоноване зберігання документи від діючих юридичних осіб

4.11. Проводити прийом громадян з питань, що належать до компетенції Трудового архіву.

 

5. ДОКУМЕНТИ ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В АРХІВІ

5.1 Документи тривалого строку зберігання з кадрових питань(з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних осіб – підприємців, які припинили свою діяльність, що діяли (були зареєстровані) на території Чернелицької селищної рад.

5.2. Виборча документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання відповідно до законодавства.

5.3. Документи з кадрових питань (з особового складу) тимчасового строку зберігання, передані на депоноване зберігання на договірних засадах діючими юридичними особами незалежно від форми власності, підпорядкування, що розташовані на відповідній території, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5.4. Довідковий апарат, що розкриває склад і зміст документів.

 

6.КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА

6.1. Очолює Трудовий архів головний спеціаліст, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови Чернелицькоїселищної ради.

6.2 Призначається за результатами конкурсу або за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

6.3 Службові обов’язки головного спеціаліста Трудового архіву визначаються цим Положенням та посадовими інструкціями, які затверджуються розпорядженням голови Чернелицької селищної ради.

6.4. Головний спеціаліст трудового архіву має відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

- мати повну вищу або базову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, бакалавр, спеціаліст, молодший спеціаліст та мати стаж роботи на посаді архівного працівника, діловода не менше 5 років;

- організовує діяльність Трудового архіву, персонально відповідає за виконання покладених на архів завдань;

- вирішує відповідно до законодавствапитання щодо доступу користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

- організовує ведення прийому громадян, розгляд звернень, що належать до компенсації Трудового архіву;

- представляє Трудовий архів з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю;

- формує плани роботи Трудового архіву, організовує та контролює процес їх виконання;

- складає список юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду та здійснює своєчасне внесення відповідних змін до нього;

- відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Трудового архіву;

- визначає необхідність в проведенні перевірки наявності і стану документів;

- веде зведений облік документів з особового складу, що зберігаються на підприємствах комунальної форми власності.

6.5. Порядок взаємодії Трудового архіву з іншими підрозділами селищної ради визначає селищний голова.

 

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Трудовий архів не має статусу юридичної особи, але має печатку із зображенням Державного герба України, штамп і бланки.

7.2. Порядок взаємодії Трудового архіву з іншими підрозділами Чернелицької селищної ради визначає голова Чернелицької селищної ради.

7.3 Зміни до цього Положення вносяться виключно рішенням Чернелицькоїселищної ради.

7.4. Ліквідація Трудового архіву проводиться виключно Чернелицькою селищною радою.

 

 

 

Секретар ради                                                                  Галина ПРИЙМАК

 

 

Фото без опису

ЧЕРНЕЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ   ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ

восьме демократичне скликання

(п’ята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я                                                          

 22 квітня 2021 року

 

c-ще Чернелиця

№150-5/2021

 

Про затвердження Статуту Чернелицької

селищної ради Коломийського району

Івано-Франківської області в новій редакції

 

    Керуючись ст. 19, ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про добровільне об’єднання територіальних громад»,з метою створення сприятливих умов для повної реалізації членами громади прав на участь у здійсненні місцевого самоврядування та подальшому вирішенні питань місцевого значення, виражаючи волю громади, дбаючи про забезпечення демократичних засад місцевого самоврядування та враховуючи рекомендації постійних комісій, Чернелицька  селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Статут Чернелицької селищної радиКоломийського району

Івано-Франківськоїобласті вновій редакції (додається).

 1. Зареєструвати Статут Чернелицької селищної ради Коломийського району Івано- Франківської області у відповідності до вимог законодавства.

3.Секретарю селищної ради оприлюднити Статут Чернелицької селищноїради Коломийського району Івано-Франківської області у новій редакції на сайті територіальної громади.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань прав людини ,законності,депутатської діяльності,етики,регламентута місцевого самоврядування.

 

 

Селищний голова                                                                 Іван СКРИПЮК

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

ЧЕРНЕЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ   ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ

восьме демократичне скликання

(п’ята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я                                                          

 22 квітня 2021 року

 

c-ще Чернелиця

№150-5/2021

Про створення трудового архіву

Чернелицької селищної ради

 На виконання вимог  ст.29 Закону України « Про національний архівний фонд та архівні установи», відповідно до ст.38 підп.10 п. «а» Закону України    «Про місцеве самоврядування», виконком селищної ради

                                                    ВИРІШИВ:

 1. Створити трудовий архів при Чернелицькійселищній раді для  ттимчасового зберігання архівних документів ,що нагромаджуються у процесі документування службових,трудових або інших

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь