Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Вільхівського  навчально-виховного комплексу Чернелицької селищної ради       

Дата: 26.07.2021 12:09
Кількість переглядів: 365

 

   Фото без опису

 

Чернелицька  селищна рада оголошує конкурс на   посаду директора

Чернелицької ЗОШ І-ІІІ ступенів,  Чернелицької селищної ради

 

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності

Загальні умови

Найменування посади

Директор закладу загальної середньої освіти

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Вільхівський навчально-виховний комплекс

  Коломийського  району  Івано-Франківської

 області  Чернелицької  селищної

 селищної ради , юридична адреса: 78112,

с. Вільхівці, вул. Незалежності ,24

тел. 47330

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати

та премії встановлюються згідно з контрактом

 відповідно до норм чинного законодавства України

Інформація про призначення на посаду

Призначення здійснюється за результатами

 конкурсу на посаду керівника закладу освіти

шляхом укладення строкового трудового договору

 (контракту) строком на шість років (строком на

 два роки – для особи, яка призначається на посаду

 керівника закладу загальної середньої освіти

 вперше)

Кваліфікаційні та професійні вимоги

Громадянство України

Громадянин України

Освіта

вища;

ступінь – не нижче магістра (спеціаліста)

Досвід роботи

стаж педагогічної роботи – не менше трьох років

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до знання законодавства України

Конституції України;

Конвенції ООН про права дитини;

Закону України «Про освіту»;

Закону України «Про загальну середню освіту»;

Концепції реалізації державної політики у сфері

реформування загальної середньої освіти

 «Нова українська школа» на період до 2029 року,

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів

України від 14 грудня 2016 року № 988-р

Інші вимоги

організаторські здібності;

фізичний і психічний стан, який не

перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Інформація

щодо переліку, місця та строків подання документів, необхідних для участі в конкурсі

Термін  подачі  документів

 

  З 28.07.2021 року з 8.00 годин

 становить 20 календарних днів з

дня оприлюднення оголошення

  про проведення конкурсу.

Дата початку та закінчення прийому документів

   З28.07.2021 року

  8.00 годин  по 16.08.2021 року до 17 год. 15 хв.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди

на обробку персональних даних відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних»

 за зразком;

– автобіографія та/або резюме із фотокарткою

 (за вибором претендента на участь у конкурсі);

– копія документа, що посвідчує особу та

підтверджує громадянство України;

– копія документа про вищу освіту не нижче

 ступеня магістра (спеціаліста);

-документ,  що  підтверджує  володіння

 державною  мовою

– копія трудової книжки чи інших документів,

що підтверджують стаж педагогічної діяльності

 не менше трьох років на момент їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– медичні довідки за формами № 122-2о та № 140о;

– заява про присутність близьких родичів у складі

 конкурсної комісії (у разі наявності).

Особа може надати інші документи, які можуть

 підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність

поданих документів несе заявник.

Місце подання документів

с.Чернелиця, вул. Незалежності, 19 ; Чернелицька

селищна рада.

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону та адресаелектронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про конкурс та приймає документи для участі у конкурсі

Калинчук  Василь Миколайович, начальник 

відділу  загальної, організаційної  та кадрової 

роботи

 

 Чернелицької селищної ради, тел. 0978604297

 

 

Інформація

щодо місця, етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

Чернелицька селищна рада

Коломийського  району

Етапи та строки проведення конкурсу

 

 

Перевірка поданих документів на відповідність

 встановленим законодавством вимогам та допуск

 претендентів до участі у конкурсному відборі

(упродовж п’яти робочих днів з дня завершення

строку подання документів).

 

Дата початку конкурсного відбору, його етапи та тривалість (за рішенням конкурсної комісії дата і час, місце проведення конкурсного відбору будуть повідомленні додатково)

3. Проведення конкурсного відбору відбудеться 

в три етапи з 25.08.21 року, початок 9.00:

І етап – письмове тестування на знання

законодавства України у сфері загальної

середньої освіти (тривалість не довше 30 хвилин);

ІІ етап – вирішення письмового ситуаційного

 завдання на знання професійних компетентностей

 (тривалістю не довше 30 хвилин);

ІІІ етап – презентація перспективного плану

 розвитку закладу загальної середньої освіти

(не довше 10 хвилин на одну презентацію)

4. Визначення переможця конкурсу або визнання

конкурсу таким, що не відбувся (в день проведення

 презентації плану розвитку закладу освіти).

5. Оприлюднення результатів конкурсу (упродовж

 двох робочих днів з дня закінчення конкурсу).

Інформація щодо переліку питань та форми тестування, зразка ситуаційного завдання та критеріїв їх оцінювання

Перелік питань тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зразок ситуаційного завдання розміщуються на офіційному веб-сайті Летичівської  та офіційному веб-сайті

Чернелицької селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

Тестування конкурсного відбору на посаду  керівників закладів загальної середньої освіти Чернелицької селищної ради комунальної форми власності

 

 1. Як реалізується представницька функція директора школи
 2. Що є правовою основою освітньої діяльності
 3. Назвіть основні етапи розробки управлінських рішень

4.Які основні вимоги до написання наказу по школі

5.Найвища соціальна цінність в Україні.

6.Державна мова в Україні.

7.Засади, на яких грунтується суспільне життя в Україні.

8.Державні символи.

9.Право на освіту.

10.Обов’язки громадянина України.

11.Додержання Конституції України та законів України.

 1. Які є стилі керівництва колективом
 2. Хто такий «менеджер освіти»

14.Назвіть основні складові організаційної культури школи

 1. Що означає поняття «делегування повноважень»
 2. Назвіть основні методи вирішення конфліктів у колективі
 3. Поясність термін «маркетинг»
 4. Хто із керівників школи несе персональну відповідальність за організацію і якість навчально-виховного процесу?
 5. Хто призначає директора школи?
 6. Назвіть вид внутрішньо шкільного контролю, при якому підлягає вивченню і перевірці вся система роботи вчителя, групи вчителів.
 7. Назвіть вид внутрішкільного контролю, який передбачає розв’язання окремих педагогічних проблем.
 8. Вкажіть відповідь, у якій найбільш повно перелічено види

внутрішкільного контролю.

 1. Назвіть вид внутрішнього контролю, який передбачає вивчення впливу різних учителів на учнів одного класу.
 2. Назвіть метод внутрішкільного контролю, який дає можливість. швидко перевірити рівень навчальних досягнень усіх учнів класу.

25.Назвіть основний документ у плануванні роботи школи.

 1. Як доцільно скласти розклад занять для класу –комплекту, в який входять учні першого класу.
 2. Яка періодичність проведення чергової атестації педагогічних працівників.
 3. Хто проводить атестацію педагогічних працівників.
 4. Що таке «внутрішкільний контроль» у закладах освіти.
 5. Що входить у зміст методичної роботи.
 6. Назвіть найбільш поширену групову форму методичної роботи з учителями.
 7. Яка періодичність проходження педагогічними працівниками курсової перепідготовки?
 8. Назвіть форму методичної роботи, яка, в основному, використовується під час проведення атестації педагогічних працівників. Учитель звітує про результати навчально-виховної роботи, ділиться своїми знахідками, методичними доробками, знайомить колег з технологією власного досвіду
 9. Назвіть педагог-новатора, темою досвіду якого є використання диференційованого підходу до учнів на уроках у 1-4 класах
 10. Які дисциплінарні стягнення передбачені трудовим законодавством України?
 11. Які статті Конституції України визначають права громадян на освіту, творчість, на професійний та інтелектуальний розвиток?
 12. Яким основним нормативно-правовим документом регулюються трудові відносини в Україні?
 13. Трудовий договір-це….
 14. Ознаки демократичного стилю керівництва.
 15. Яке з трактувань «особистості» більше відповідає гуманістичному підходу? Особистість-це.
 16. Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку-це.
 17. Укажіть функції психологічної служби в освіті.
 18. Процес навчання-це..:
 19. Назвіть основні етапи управлінських рішень.
 20. Які основні вимоги до написання наказу по школі.
 21. Які є стилі керівництва колективом.
 22. Хто такий менеджер освіти?
 23. Що означає поняття «делегування повноважень».
 24. Назвіть основні методи вирішення конфліктів у колективі.
 25. Хто такий «неформальний лідер»?
 26. Поясність термін «маркетинг»
 27. Як реалізується представницька функція директора школи?
 28. Що є правовою основою освітньої діяльності?
 29. Завдання загальної середньої освіти.

55.Типи закладів загальної середньої освіти.

56.Засновники закладів загальної середньої освіти.

 1. Освітня програма та навчальний план закладу загальної середньої

освіти.

58.Повноваження закладу загальної середньої освіти.

Управління закладом загальної середньої освіти

 1. Установчі документи закладу освіти.

60.Повноваження керівника закладу освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК заяви претендента про участь у конкурсі

 

Голові конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора

___________________________________

)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові голови конкурсної комісії)

__________________________________

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові претендента на участь у конкурсі)

_________________________________,

(дата народження претендента)

який (яка) проживає за адресою:

___________________________________,

(адреса проживання)

__________________________________,

тел. моб.: ________________________________,

е-mail: ___________________________________

 

ЗАЯВА*

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора ________________________________________________________________________________

(найменування закладу освіти)

_______________________________________________________________________________.

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

У разі допуску до участі у конкурсному відборі на посаду керівника закладу освіти, інформацію про проведення конкурсного відбору прошу повідомляти мені шляхом телефонного дзвінка та (за необхідності) забезпечити технічними засобами для презентації програми розвитку закладу освіти.

 

Додатки**:

 • автобіографія та/або резюме із фотокарткою (за вибором учасника конкурсу);
 • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • медичні довідки за формами № 122-2о та № 140о;
 • заява про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії (за наявності);

– інші документи, які підтверджують професійні та/або моральні якості** (вказати, які саме).

 

“___” ____________ 2021 р.

_____________

(підпис)

______________________

(прізвище та ініціали)

* Заява пишеться особою власноручно

**Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості

 

 

 

 

ЗРАЗОК 
ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

 

 

Варіант № _____

 

Ситуаційне завдання
для перевірки професійних компетентностей кандидатів на посаду керівника загальної середньої освіти комунальної форми власності

 

Ситуація 1.

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10  класу (всього у класі – 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну. ( у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів  стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь