Про проведення громадського обговолення про перепрофілювання закладів освіти Чернелицької селищної ради

Дата: 26.10.2022 12:45
Кількість переглядів: 145

Про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви закладів загальної середньої освіти Чернелицької селищної ради

 

https://rada.info/upload/users_files/04375323/b696930ae476e60c300c3a98e687034e.jpg  

Інформаційне повідомлення

про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви Корнівської  гімназіїЧернелицької селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області  та про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви Далешівського  ліцею Чернелицької селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області                                                                                                                 

І.       Найменування організатора громадського обговорення 

Чернелицька  селищна  рада

ІІ.     Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 1032 Бюджетного кодексу України. 1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

  1. початкові школи, гімназії ( крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

 

Стаття 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

4. У складі закладів загальної середньої освіти можуть функціонувати такі внутрішні структурні підрозділи:

дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії);

позашкільний підрозділ;

пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти);

інші внутрішні структурні підрозділи.

Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі філію (філії).

5. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу загальної середньої освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу загальної середньої освіти.

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Закон України №4629-1 від 15.07.2021 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»

  1. У статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» частину першу абзац 5,6 викласти у такій редакції:

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що зазначені цим Законом, положенням пр. ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання)

Абзац 14

Рішення про утворення початкової школи, як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію, чи перепрофілювання приймає засновник такого закладу

 

Абзац другий частини другої Закону України «Про повну загальну середню освіту» викласти у такій редакції:

«Реорганізація, зміна типу , ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення , який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення»

 

ІІІ. Мета проведення громадського обговорення.

        

1.Врахування думки мешканців  Чернелицької територіальної громади щодо перейменування та перепрофілювання (зміну типу) комунального закладу  Корнівської  гімназії  у  Корнівську  початкову школу зі структурним підрозділом початкова школа та дошкільний підрозділ.

Запрошуємо  долучитися  до 30.05.2023 року до громадських обговорень проекту рішення сесії   Чернелицької  селищної  ради   «Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви Корнівської гімназіїЧернелицької  селищної  ради  у Корнівську  початкову  школу  Чернелицької  селищної  ради  та  затвердження  її  Статуту  в  новій  редакції» , яким передбачено перепрофілювання (зміна типу) та зміна назви комунального закладу Корнівської  гімназіїЧернелицької  селищної  ради  у Корнівську  початкову  школу  Чернелицької  селищної  ради   зі структурним підрозділом початкова школа та дошкільний підрозділ.

Врахування думки мешканців  Чернелицької територіальної громади щодо перейменування та перепрофілювання (зміну типу) комунального закладу  Корнівської  гімназії  у  Корнівську  початкову школу зі структурним підрозділом початкова школа та дошкільний підрозділ.

2.Запрошуємо  долучитися  до 30.05.2023 року до громадських обговорень проекту рішення сесії   Чернелицької  селищної  ради   «Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви Далешівського ліцеюЧернелицької  селищної  ради  у Далешівську гімназіюЧернелицької  селищної  ради  та  затвердження  її  Статуту  в  новій  редакції» , яким передбачено перепрофілювання (зміна типу) та зміна назви комунального закладу Далешівського  ліцею  Чернелицької  селищної  ради  у  Далешівську  гімназію  Чернелицької  селищної  ради  .

 

        3. Освітня галузь Чернелицької територіальної громади потребує приведення у відповідність до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту».

              Відповідно до пп.13 п.3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» (2017) переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. Таким чином, установчі документи, зокрема Статути  закладів загальної середньої освіти  і  назви  закладів  приведені  у  відповідність.   

              Станом на 25.10.2022року на території Чернелицької селищної  ради  функціонує 7  закладів загальної середньої освіти.

Корнівська  гімназія  Чернелицької  селищної  ради –це  заклад  загальної  середньої  освіти,  який працює у  відповідності  до  Статуту,  здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу:  гімназія з  дошкільним  підрозділом  і  початковою  школою.

Далешівський  ліцей  Чернелицької  селищної  ради-цезаклад  загальної  середньої  освіти,  який працює у  відповідності  до  Статуту,  здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу:  ліцей із  структурним  підрозділом  гімназія.

 

   Станом на 05.09.2022 року у Корнівській  гімназії навчається 33здобувачів освіти  у  4 класах. Середня наповнюваність класів становить 5 здобувачів  освіти.  У 2022-2023 навчальному році  у  5-9  класах  навчається  13здобувачів освіти.

   Станом на 05.09.2022 року у Далешівському  ліцею навчається 101здобувач освіти  у  11 класах. Середня наповнюваність класів становить 9 здобувачів  освіти.  У 2022-2023 навчальному році  у  10-11  класах  навчається  28  здобувачів освіти.Кі

.

ІУ. Формат проведення громадського обговорення:

  • публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі  Корнівської гімназії  громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами ЗЗСО та ЗДО з дотриманням протиепідемічних заходів задля  запобігання поширенню на території України, територіальної громади гострої  респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з  дотриманням   правил  під  час воєнного стану.
  • публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі  Далешівського  ліцею  громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами ЗЗСО  з дотриманням протиепідемічних заходів задля  запобігання поширенню на території України, територіальної громади гострої  респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з  дотриманням правил під  час воєнного стану.
  •  

.

Пропозиції , розповсюджені через соцмережі, до уваги прийматися не будуть.

V. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 

Чернелицька  селищна   рада

Адреса 76112, Івано-Франківська область, Коломийський  район, с-ще  Чернелиця, вул.Незалежності,

тел. 0961206790, 0677600971

E-mail: chernelytsia_rada@ukr.net

         Свої зауваження та пропозиції просимо надавати з 25.10.2022 року по 30.05.2023 року на електронну адресу chernelytsia_rada@ukr.net .

VІ.Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення 

Приймак Леся  Іванівна,  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту,  культури Чернелицької  селищної  ради.

 

VІІ.Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході громадського обговорення зауважень, пропозицій визначається та здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційних сайтах  Корнівської  гімназії,  Далешівського  ліцею  та  Чернелицької  селищної  ради.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь